Universitat Rovira i Virgili

SGR - Grup de Recerca 2021 SGR 00336

Grup de Recerca Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental - ANUT-DSM
 El Grup “Nutrició, Alimentació, Creixement i Salut Mental (NUTRCRSM)” va ser reconegut per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitari i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya l’any 2009 (2009SGR-1237 / 2013SGR-0332 / 2017SGR-0691), i en la convocatòria 2021 es passa a anomenar Grup de Recerca “Alimentació, Nutrició, Desenvolupament i Salut Mental - (ANUT-DSM)” (2021SGR-00336)

És un grup multidisciplinari format per investigadors de diferents orígens professionals (metges, biòlegs, dietistes-nutricionistes, farmacèutics, bioquímics...) i és reconegut per l’Agaur com a Grup pertanyent a la Universitat Rovira i Virgli (URV) i l’Institut d’Investigacions Sanitàries Pere Virgili (IISPV).RESUM DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA DEL GRUP

Té com a objectius principals, avaluar la relació entre la dieta i l'obesitat i la diabetis, les malalties cardiovasculars, la salut materno-infantil i la fertilitat masculina, centrant-se en l'efecte dels nutrients o aliments sobre l'equilibri energètic, el metabolisme de lípids i la glucosa i l'epigenètica. Els darrers anys el grup destaca per la utilització de ciències òmiques (metabolómica i metagenómica i altres) aplicades a l'epidemiologia. Múltiples assajos clínics i estudis li permeten generar nombroses publicacions científiques de gran difusió, desenvolupades en col·laboració amb un gran nombre d'equips de recerca nacionals i internacionals. Destacar el lideratge de 2 grans assajos clínics de prevenció cardiovascular realitzats en >7000 participants: PREDIMED/PREDIMED-Plus, les grans cohors (CORALS, Reus-Tarragona Birth Cohort, LedFertyl. A través d'aquests i altres projectes, el grup ha assolit fons internacionals (USA-NHI, Canadà), d'Europa (SATIN, Eat2BeNice, STOP, PRIME, EPIBRAIN). Els objectius científics del grup són de màxim interès social i assistencial especialment per la importància que l’alimentació i els estis de vida, es relacionen amb l’obesitat i altres malalties cròniques. El grup és capaç de captar nombrosos recursos d'agències públiques i privades. La seva activitat de formació de personal investigador pre i postdoctoral és molt elevada fruit dels estudis que es duen a terme. Així mateix, el Grup és reconegut pel CIBERobn de l'Institut Carlos III i pertany a diverses Xarxes de Recerca consolidades.

LÍNIES DE RECERCA


Els objectius estratègics de recerca del grup per als propers 3 anys per consolidar, mantenir i incrementar la recerca d'excel·lència s'estableixen en les següents àrees:

1. Seguiment dels assajos clínics en marxa i ampliació de les cohorts actuals, continuació de les línies de recerca i inici de noves línies estratègiques pel grup.
2. Transferència del coneixement a través de la consolidació d'una plataforma per l'elaboració de dietes i avaluació del consum alimentari-nutricional amb bases de dades específiques.
3. Participació en xarxes de recerca i altres col·laboracions internacionals.
4. Captació de fons de Recerca
5. Captació de talent
6. Consolidació i increment de la visibilitat de la recerca


ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL GRUP DE RECERCA

Jordi Salas-Salvadó, Investigador Principal
Nancy Babio Sánchez, Co-Investigador Principal

Coordinadora de formació: Nancy Babio Sánchez
Gestió científica / econòmica Recerca: Carles Munné i Cuevas
Comitè Científic: format per tots els investigadors actius que dirigeixen línies d'investigació.
Director de la plataforma de Bioestadística i bioinformàtica: Joan Fernández Ballart
Responsable dels Laboratoris i Biobanc: Michelle Murphy.
Responsable d'Igualtat: Michelle Murphy.
Responsable d'innovació i TICs: Nancy Babio


PERSONAL INTEGRANT DEL GRUP DE RECERCA

INVESTIGADORS PRINCIPALS DOCTORS (URV-IISPV): Prof. Jordi Salas-Salvadó; Prof. Joan Fernández-Ballart; Dra. Michelle Murphy; Dra. Nancy Babio; Dr. Albert Salas-Huetos.

INVESTIGADORS SÈNIORS: Dra. Sangeetha Shyam.

INVESTIGADORS JÚNIORS: Dra. Stephanie Nishi; Dr. Jesús F García-Gavilan; Dr. Santiago Ríos Azuara; Dra. Indira del Socorro Paz Graniel; Dr. Alessandro Atzeni; Dr. Pere Cavallé Busquets; Dra. Lourdes Rofes Ponce; Dra. Lilian Gutiérrez-Carrasquilla; Dr. Fco Martínez-Cerezo, Dra. Isabel Megias Rangil; Dra. María Ángeles Martínez Rodríquez.

INVESTIGADORS COL·LABORADORS: José María Manzanares Errazu; Antoni Rabasa Soler; Antoni Palay Palau; Cristina Mestres Solà.

INVESTIGADORS EN FORMACIÓ: Cristina Valle Hita; Carlos Gómez Martínez; Tany E Garcidueñas Fimbres; María Fernández de la Puente; Nadine Khoury; Sara De las Heras; Jiaqi Ni; Luis Adolfo Santos Calderón; Estefania Dávila, Adrián Hernández Cacho, Hernando Margara; Ailende Eigbefoh; Muhammad Mursil.

TÈCNICS DE RECERCA: Carles Munné i Cuevas; Susana Segura Benigno; Ana Peralvo Bernat; María Pascual, Laia Solé Armora, Irene Valverde, Claudia Del Egido.Donades les característiques del Grup interdisciplinari i multicultural, tenint en compte els diferents camps de formació, permet abordar la nutrició i els seus efectes sobre la salut humana des d'una perspectiva de conjunt, integrant els coneixements en nutrició bàsica i en nutrició aplicada.

PERSPECTIVA RRI (Gènere i inclusivitat)

La perspectiva de RRI ("Responsible Research Innovation") està englobada en les activitats del grup de recerca, les activitats previstes i la composició del grup (tant amb les investigadores i investigadors establertes com les en formació, tot respectant perspectiva de gènere i diversitat d'origen entre els membres del grup). Tots els estudis del grup consideren les exposicions, mecanismes fisiopatològics i actuacions/ tractaments específics tant per les dones com pels homes.