Universitat Rovira i Virgili

Projectes competitius finalitzats (fins 2020)

  • Consulteu TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), el repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes.

Projectes competitius finalitzats (fins 2020)

 


Organisme finançador: Danone Institute
Convocatòria:
Projecte: Efecte de la dieta mediterrània sobre canvis en la composició i funcionalitat de la microbiota intestinal / Effect of the Mediterranean diet on changes in the composition and functionality of the intestinal microbiota.
Expedient:
Investigador Principal: Dra. Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2018-2020Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria: Acción estratégica en Salud. Linea de actuación de Proyectos de Investigación. Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud.
Projecte: Efecte d'una dieta basada en aliments saludables o dieta mediterrània sobre els canvis en la composició i funcionalitat de la microbiota fecal i la seva relació amb la millora metabòlica / Effect of a diet based on healthy foods or Mediterranean diet on the changes in the composition and functionality of fecal microbiota and its relationship with metabolic improvement.
Expedient: PI15/00516
Investigador Principal: Dra. Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: A Palau, I Mejías, A Rabassa, N Ibarrola, M Bardrich, P Hernández, P Arcelin, S Giardina, L Camacho
Durada: 01/01/2017 - 31/12/2019Organisme finançador: Fundació "La Marató de TV3".
Convocatòria: Projectes de Recerca 2016.
Temàtica: projectes de recerca sobre les malalties del cor.
Projecte: Scores poligèniques de risc en la diabetes tipus 2: Modulació per l'obesitat i l'intervenció dietètica en l'incidència de diabetes i malalties cardiovasculars / Polygenic risk scores in type 2 diabetes: Modulation for obesity and dietary intervention in the incidence of diabetes and cardiovascular disease.
Expedient: 538/U/2016
Investigador Coordinador: Dolores Corella Piquer (Universitat de València)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: N Babio
Durada: 01/10/2016 - 01/10/2019Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); CiberOBN
Projecte:: Mediterranean LIfestyle in Pediatric Obesity Prevention (MELI-POP).
Expedient: OBN17/PI03 (Intramural CIBERobn).
Coordinador: Luis A. Moreno Aznar
Coordinador (IP) del Grupo Investigador: Nancy Babio Sánchez
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte: Salas-Salvadó, J
Durada: 16/09/2017 to 16/09/2019
https://melipop.es/Organisme finançador: Generalitat de Catalunya, PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Convocatòria: Subvencions per al finançament de la incorporació de científics i tecnòlegs en l'àmbit de la recerca i la innovació en salut 2018-2020.
Projecte: Salut Mental, Nutrició i Cognició: Estudi de seguiment de l'Impacte d'una Intervenció en Dieta Mediterrània i Promoció de l'Activitat Física en Gent Gran amb Sobrepès i Obesitat / Mental health, nutrition and cognition: follow-up study of the Impact of an Intervention in Mediterranean diet and promotion of physical activity in elderly people with overweight and obesity. Association of a virtual facilitator of the intervention.
Expedient: SLT006/17/00246
Investigador Coordinador: Fernando Fernández Aranda
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte: M Bulló
Durada: 14/02/2018 - 31/12/2020Organisme finançador: Generalitat de Catalunya
Convotòria: PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Projecte: Efecte HALO de l'estudi PREDIMED-PLUSHALO effect of the PREDIMED-PLUS study.
Expedient: SLT002/16/00132
Investigador Coordinador: Josep Basora Gallissà
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Nancy Babio Sánchez
Durada: 27/03/2017-21/12/2019Organisme finançador: Generalitat de Catalunya
Convotòria: PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Projecte: Translació a l'atenció primària d'una intervenció eficient per a prevenir la diabetis tipus 2. Efecte de l'associació paral·lela d'una eina facilitadora virtual de la intervenció / Translating the primary care of an efficient intervention to prevent type 2 diabetes. Effect of the parallel association of a virtual facilitator of the intervention.
Expedient: SLT002/16/00045
Investigador Coordinador: Bernardo Costa Pinel
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
Durada: 27/03/2017 – 21/12/2019Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria: Acción estratégica en Salud. Linea de actuación de Proyectos de Investigación. Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud.
Projecte: Efecto de la pérdida de peso con dieta hipocalórica mediterránea y promoción de la actividad física en la prevención cardiovascular primaria: estudio PREDIMED-PLUS (proyecto coordinado) / Effect of weight loss with hypocaloric mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention: PREDIMED-PLUS study (coordinated project)
Expedient: PI16/00501
Investigador Principal: Dr. Jordi Salas-Salvadó (principal investigator and coordinator of PREDIMED-PLUS Study)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Babio N, Basora J, Díaz A, Becerra N, Mestres G, Gil M, Rosique N.
Durada: 01/01/2017 - 31/12/2020
 


Organisme finançador: Fundació "La Marató de TV3".
Convocatòria: Projectes de Recerca 2014.
Temàtica:
Projecte: Predictors novells de la malaltia cardíaca coronària: micropartícules endotelials, funcionalitat HDL i composició d'àcids grassos de membranes cel·lulars / Novel predictors of Coronary Heart Disease: Endothelial microparticles, HDL functionality, and fatty acid composition of cell membranes.
Expedient: 294/C/2015
Investigador Coordinador: Ramon Estruch Riba (Universitat de Barcelona)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 29/04/2016 - 30/06/2019Organisme finançador: Fundación Ramón Areces.
Projecte: Modulación de exosomas transportadores de miRNAs y lncRNAs para la comunicación intercelular como herramienta terapéutica frente a la dislipidemia / Modulation of exosomes transporters of miRNAs and lncRNAs for intercellular communication as a therapeutic tool against dyslipidemia.
Investigador Coordinador: J Alberto Dávalos Herrera. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) en Alimentación. Madrid.
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
Durada: 01/01/2016 - 31/12/2018Organisme finançador: Proyectos Cohortes CIBER, in the framework of the National Health System (SNS)
Convocatòria: Health Strategies - Instituto de Salud Carlos III
Projecte: Implementación y evaluación de una intervención intensiva sobre la actividad física mediante métodos subjetivos y objetivos en el contexto del estudio PREDIMED-PLUS / Implementation and evaluation of an intensive intervention on physical activity through subjective and objective methods in the context of the PREDIMED-PLUS study.
Expedient: OBN16PE01
Investigador principal: Salas-Salvadó J.
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada:01/01/2016 - 30/06/2017Organisme finançador: International Nut Council (INC)
Convocatòria: INC 2015 Research Grant. - International Dried&Fruit Foundation (INC)
Projecte: FERTINUTS - Effect of nut consumption on semen quality and functionality in a cohort of healthy males / Efecto del consumo de frutos secos sobre la calidad y funcionalidad del semen en una cohorte de machos sanos.
Expedient: 201501-R
Investigador principal: Mònica Bulló Bonet
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 01/09/2015 - 31/12/2017Organisme finançador: Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i Balears. Asociación Catalana de Diabetes.
Convocatòria:
Projecte:
Biomarcadores metabolómicos asociados a la diabetes. Efecto del metaboloma de los alimentos como indicador de la adherencia a la dieta mediterránea [Metabolimic biomarkers associated to diabetes. Effect of food metabolome as inicator of adherence to the Mediterranean diet]
Expedient: FBG/308284
Investigador principal: Mireia Urpí Sardà
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Entitat gestora del projecte: Fundació Bosch i Gimpera (UB)
Durada: 01/04/2015 - 31/03/2017Organisme finançador: PIES modality in CIBER
Programa: 2014 call of the strategic action in Health 2013-2016, ISCIII
Projecte: Understanding obesity (Ob), metabolic syndrome (MetS), type 2 diabetes (T2DM) and fatty liver disease (FL): a multidisciplinary approach [Comprender la obesidad (Ob), el síndrome metabólico (MetS), la diabetes tipo 2 (T2DM) y la enfermedad del hígado graso (FL): un enfoque multidisciplinario]
Expedient: PIE14/00031
Coordinador: José María Mato de la Paz.
Co-Investigador principal: Salas-Salvadó J.
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 01/01/2015 - 31/03/2018Organisme finançador: Recercaixa
Convocatòria:
Projecte: PREDIMED-PLUS: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre marcadores intermedios y la calidad de vida / PREDIMED-PLUS: Effect of a hypocaloric Mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention. Pilot study on intermediate markers and quality of life
Expedient: 2013ACUP00194
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 15/02/2014 - 30/12/2016Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto del índice glicémico de los alimentos en la reducción ponderal. Modulación de la saciedad, la inflamación y otros factores de riesgo metabólico / Effect of the glycemic index of foods in weight reduction. Modulation of satiety, inflammation and other metabolic risk factors.
Expedient: PI12/0153
Investigador principal: Mònica Bulló Bonet
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2013-2015Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria:
Projecte: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en prevención primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre marcadores intermedios. Proyecto coordinado / Effect of a hypocaloric Mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention. Pilot study on intermediate markers. Coordinated project.
Expedient: PI13/00462
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 01/01/2014 - 31/12/2016Organisme finançador: XVI Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación en Atención Primaria en Salud del Institut Universitari d'Investicació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol.
Projecte: Efficacy of an application for mobile devices to improve adherence to diet and exercise in overweight and obsessive adults. Randomised clinical trial [Eficacia de una aplicación para dispositivos móviles para mejorar la adherencia a la dieta y el ejercicio en adultos obsesivos y con sobrepeso. Ensayo clínico aleatorizado]
Expedient: PI12/01977 (2013/07)
Investigador principal: Gemma Flores Mateo
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Salas-Salvadó J.
Durada: 01/01/2013 - 31/12/2015Organisme finançador: International Nut Council (INC).
Convocatòria:
Projecte: Cross-sectional analysis of the association between nut intake and adiposity or the presence of diabetes in a Mediterranean population at high cardiovascular risk / Análisis transversal de la asociación entre la ingesta de frutos secos y la adiposidad o la presencia de diabetes en una población mediterránea con alto riesgo cardiovascular
Expedient:
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2012-2013Organisme finançador:
Universitat Rovira i Virgili.
Convocatoria: Ajudes a la Innovació Docent 2010 de la Universitat Rovira i Virgili, Xarxes d'Innovació Docent
Projecte: Efecte de la dieta Mediterránea sobre el control epigenètic de marcadors inflamatoris [Effect of the Mediterranean diet on the epigenetic control of inflammatory markers]
Expedient:
Durada: 01/01/2012 - 31/12/2012
Investigador principal: Montserrat Guardiola
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Salas-Salvadó JOrganisme finançador: Fundació Privada Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Projecte: Efecte de l'índex glicèmic dels aliments i de la càrrega glicèmica de la dieta sobre el pes corporal, la inflamació i la funció endotelial (GLYNDIET) / Effect of the glycemic index of food and the dietary glycemic load on body weight, inflammation and endothelial function (GLYNDIET)
Expedient: KV/IISPV/05
Investigador principal: Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2012Organisme finançador:
Universitat Rovira i Virgili.
Convocatoria: Ajudes a la Innovació Docent 2010 de la Universitat Rovira i Virgili, Xarxes d'Innovació Docent
Projecte: SECHEL: Sistemas de Evaluación de Competencias mediante Herramientas Electrónicas [SECHEL: Competency Assessment Systems using Electronic Tools]
Expedient: B-04
Durada: 2010 - 2012
Investigador principal: Mario Arias Oliva
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Nancy Babio SánchezOrganisme finançador: Caixa Tarragona
Convocatòria: Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2011.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Efectividad de una Intervención dietético-nutricional en dieta mediterránea sobre una población con alto riesgo de enfermedad cardiovascular [Effectiveness of a dietary-nutritional intervention in a Mediterranean diet on a population at high risk of cardiovascular disease]
Expedient: 11-1343
Durada: 01/06/2011 a 31/12/2011
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:Organisme finançador: Western Pistachios Association (USA)
Convocatòria:
Projecte: Effects of pistachio intake on insulin resistance and type 2 diabetes mellitus (EPIRDEM) / Efectos de la ingesta de pistacho sobre la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2 (EPIRDEM)
Expedient: PV11059S
Investigador principal: Dra. Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2013Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria:
Projecte: Determinantes clásicos, nutricionales y bioquímicos de la incidencia de diabetes tipo 2 en la cohorte del estudio PREDIMED / Classical, nutritional and biochemical determinants of the incidence of type 2 diabetes in the PREDIMED study cohort
Expedient: PI10/01407
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2013Organisme finançador: Caixa Tarragona
Convocatòria: Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2010.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Intervención dietético nutricional sobre una población con alto riesgo de enfermedad cardiovascular [Nutritional dietary intervention on a population at high risk of cardiovascular disease]
Expedient: 10-1343
Durada: 01/01/2010 - 31/12/2010
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
 


Organisme finançador: Junta de Andalucía, Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa   a proyectos de Investigación
Projecte: Re-Evalúa: Reingeniería de la e-Evaluación, tecnologías y desarrollo de competencias en profesores y estudiantes universitarios [Re-Evalúa: Reengineering of e-Assessment, technologies and skills development in university professors and students]
Expedient: P08-SEJ-03502  
Durada: 2009-2013
Investigador principal: Gregorio Rodríguez Gómez
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Nancy Babio SánchezOrganisme finançador: Ministerio de Ciencia e Innovación - CSIC – Gobierno de España
Convocatòria: Miniproyecto del programa Consolider Fun-C-Food
Projecte: Biomarcadores nutricionales del consumo de frutos secos. Aproximación metablómica (METABONUTS) [ Nutritional biomarkers of nut consumption. Metablomic approach (METABONUTS)]
Expedient:
Durada: 22/07/2010 - 31/12/2012
Investigador principal: Cristina Andrés Lacueva
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: salas-Salvadó J.Organisme finançador: Generalitat de Catalunya - Merck Sharp & Dohme - MSD
Projecte: Efectos de la dieta tipo mediterranea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular y la diabetes (estudio PREDIMED) / Effects of the mediterranean diet in the primary prevention of cardiovascular disease and diabetes (PREDIMED Study).
Projecte: PV09105S
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 22/12/2009 - 22/12/2011
 

​​
Organisme finançador: Caixa Tarragona
Convocatòria: Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2009.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Efectividad de la dieta mediterránea en una población con alto riesgo de enfermedad cardiovascular [Effectiveness of the Mediterranean diet in a population at high risk of cardiovascular disease]
Expedient: 09-758
Durada: 01/06/2009- 31/12/2009
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: