Universitat Rovira i Virgili

Documents i Guies Científico Tècniques

PARTICIPACIÓ EN LA EL·LABORACIÓ DE DOCUMENTS CIENTÍFICO TÈNCNICS PER LA ADMINISTRACIÓ PÚBLICA


PARTICIPACIÓ EN LA REDACCIÓ D’INFORMES
CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA, GENERALITAT DE CATALUNYA (ACSA)

2024
Anàlegs làctics de base vegetal comercialitzats a Catalunya: avaluació del perfil nutricional

Aprovat pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària l’abril de 2024.
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: abril de 2024.
Membre del Comité Científic Assessor: Jordi Salas-Salvadó (et al)
Membres del Grup de Treball: Nancy Babio, Sara de las Heras-Delgado, Jordi Salas-Salvadó.
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/analegs-lactis-base-vegetal


2023

Anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya: anàlisi de contaminants, elements essencials, estat microbiològic i fisicoquímic, estimació de la ingesta dietètica i avaluació de riscos per a la salut

Aprovat pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària el juny de 2023
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: abril de 2023.
Salas-Salvadó J. Membres del Comitè Científic Assessor
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/10373
 

 

Anàlegs carnis de base vegetal comercialitzats a Catalunya: avaluació del perfil nutricional.Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària a’abril de 2023
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: abril de 2023.
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Analegs-carnis-de-base-vegetal2022

Informe sobre l'establiment de la vida útil segura de determinats aliments a punt per al consum, llescats i preenvasats en el comerç minorista en relació amb el risc de Listeria monocytogenes
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària al febrer de 2018
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: juny de 2022.
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Establiment-de-la-vida-util-segura-de-determinats-aliments-a-punt-per-al-consum-llescats-i-preenvasats-en-el-comerc-minorista-en-relacio-amb-el-risc-de-Listeria-monocytogenes
 


2021

Aliments ecològics i convencionals: Seguretat alimentària i composició nutricional

Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària al febrer de 2018
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: desembre de 2021.
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic i del Grup de Treball.
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Aliments-ecologics-i-convencionals-Seguretat-alimentaria-i-composicio-nutricional-00001
 2019

Microplàstics i nanoplàstics en la cadena alimentària. Situació actual
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària el mes de novembre de 2019
Data de publicació: 2019
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic i del Grup de Treball.
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Microplastics-i-nanoplastics-en-la-cadena-alimentaria-00001.-Situacio-actual
 2018

Mesures que cal tenir en compte per al rentat de fruita i verdures que es consumeixen crues. L'ús de l'hipoclorit de sodi.

Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària al febrer de 2018
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: febrer de 2018.
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
https://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Mesures-que-cal-tenir-en-compte-per-al-rentat-de-fruita-i-verdures-que-es-consumeixen-crues.-Lus-de-lhipoclorit-de-sodi-00001

Extensió de la data de consum dels aliments. Criteris per a l'aprofitament segur.
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Opinió aprovada pel Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària el mes d'abril de 2018
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: abril de 2018.
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
http://acsa.gencat.cat/es/detall/publicacio/Extensio-de-la-data-de-consum-dels-aliments.-Criteris-per-a-laprofitament-segur2017

Valoració nutricional i avaluació de riscs sobre el consum de panga.
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Informe aprovat pel Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, en abril de 2017.
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: abril de 2017.
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic i del Grup de Treball.
http://acsa.gencat.cat/ca/detall/publicacio/Avaluacio-de-riscs-del-consum-de-panga2016

Prevenció i reducció de micotoxines al llarg de la cadena alimentària.
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Informe aprovat pel Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, l'1 juny de 2016.
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: 2016
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
http://acsa.gencat.cat/es/detall/publicacio/Prevencio-i-reduccio-de-micotoxines-al-llarg-de-la-cadena-alimentaria

Hepatitis E: Situació Actual
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Informe aprovat pel Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, l'1 de juny de 2016.
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Fecha de publicación: noviembre de 2016
Data de publicació: 2016
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
http://acsa.gencat.cat/es/detall/article/Virus-de-lhepatitis-E-VHE2014

Avaluació del risc de l'exposició al iode pel consum de llet de vaca.

Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Informe aprovat pel Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentàri, l’11 de desembre de 2014.
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: 2014
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
http://acsa.gencat.cat/es/detall/publicacio/Avaluacio-del-risc-de-lexposicio-al-iode-pel-consum-de-llet-de-vaca2013

La seguretat de la caféïna en l'alimentació
Informe del Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, Agència de Salut Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya.
Informe aprovat pel Consell Científic Assessor de Seguretat Alimentària, el 12 de novembre de 2013.
Edita: Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Seguretat Alimentària.
Data de publicació: 2013
Salas-Salvadó J. Membre del Comitè Científic.
http://acsa.gencat.cat/es/detall/publicacio/La-seguretat-de-la-cafeina-en-lalimentacio-00001


 
PARTICIPACIÓ LA REDACCIÓ DE GUIES I RECOMANACIONS
CONSELL CIENTÍFIC ASSESSOR DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA
AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA, GENERALITAT DE CATALUNYAL'alimentació saludable a l'etapa escolar - Edició 2020
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Barcelona: Editat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 2020.
Salas-Salvadó J. Coautor.
http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/alimentacio_saludable/Publicacions/publicacions-alimentacio-infants-i-joves/


Petits canvis per menjar millor – Edició 2019
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Barcelona: Editat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 2019.
Salas-Salvadó J. Coautor.
https://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/


L'alimentació saludable a l'etapa escolar - Edició 2017
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Barcelona: Editat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 2017.
Salas-Salvadó J. Coautor.
https://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_actuacio/per_perfils/centres_educatius/menus_escolars/lalimentacio-saludabe-a-letapa-escolar


Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l'escola - Edició 2017
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Barcelona: Editat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 2017.
Salas-Salvadó J. Coautor.
http://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/1847.2


Recomanacions per millorar la qualitat de les programacions de menús a l'escola – Edició 2012
Agència de Salut Pública de Catalunya.
Barcelona: Editat per l'Agència de Salut Pública de Catalunya, 2017.
Salas-Salvadó J. Coautor.
https://scientiasalut.gencat.cat/handle/11351/1847


PARTICIPACIÓ EN LA REDACCIÓ D'INFORMES CIENTÍFIC-TÉCNICS / GUIES
PEL COMITÈ CIENTÍFIC DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (AESAN)
MINISTERIO DE CONSUMO. GOVIERNO DE ESPAÑA2015

Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de hidroxitirosol obtenido por síntesis química en el marco del Reglamento (CE) Nº 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
Número de referencia: AECOSAN-2015-001
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 21, 2015. Documento aprobado por la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico en su sesión plenaria de 12 de febrero de 2015. NIPO: 690-15-001-2; ISSN: 2386-5342. Páginas: 11-26.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm2014

Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias para ser empleadas en complementos alimenticios-3.
Número de referencia: AECOSAN-2014-002
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 19, 2014. Documento aprobado por la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico en 21 de mayo de 2014: NIPO: 690-14-005-X; ISSN: 2386-5342. Páginas: 51-94.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre objetivos y recomendaciones nutricionales y de actividad física frente a la obesidad en el marco de la Estrategia NAOS.
Número de referencia: AECOSAN-2014-003
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 19, 2014. Documento aprobado por la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico en de 21 de mayo de 2014y modificado en sesión plenaria de 12 de febrero 20151. NIPO: 690-14-005-X; ISSN: 2386-5342. Páginas: 95-210.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en relación con los riesgos microbiológicos asociados al consumo de determinados alimentos por mujeres embarazadas.
Número de referencia: AECOSAN-2014-001
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 19, 2014. Documento aprobado por la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico en su sesión plenaria de 21 de mayo de 2014: NIPO: 690-14-005-X; ISSN: 2386-5342. Páginas: 11-50.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sobre los criterios necesarios para poder efectuar en las aguas minerales naturales la mención "indicada para la preparación de alimentos infantiles".
Número de referencia: AECOSAN-2014-004
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 20, 2014 Documento aprobado por la Sección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Comité Científico en su sesión plenaria de 19 de noviembre de 2014. NIPO: 690-14-005-X; ISSN: 2386-5342. Páginas: 11-44.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


2013
 

Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a una solicitud de evaluación inicial para la comercialización de la microalga marina Tetraselmis chuii en el marco del Reglamento (CE) Nº 258/97 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios.
Número de referencia: AESAN-2013-001
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 18, 2013. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 24 de septiembre de 2013. NIPO: 682-13-002-XISSN: 1885-6586. Páginas: 11-28.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso de una solución acuosa de peróxido de hidrógeno, ácido acético y ácido peracético como coadyuvante tecnológico para la desinfección bacteriana de cítricos y pimientos y el agua de lavado de los mismos.
Número de referencia: AESAN-2013-002
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 18, 2013. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 24 de septiembre de 2013. NIPO: 682-13-002-XISSN: 1885-6586. Páginas: 53-70.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la aplicación de las radiaciones ionizantes para la higienización de la carne fresca, los preparados cárnicos y los productos cárnicos.
Número de referencia: AESAN-2013-003
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 18, 2013. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 24 de septiembre de 2013. NIPO: NIPO: 682-13-002-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 29-52.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios - 2.
Número de referencia: AESAN-2013-004
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 18, 2013. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 24 de septiembre de 2013. NIPO: NIPO: 682-13-002-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 71-95.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm2012

Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre condiciones de uso de determinadas sustancias distintas de vitaminas, minerales y plantas para ser empleadas en complementos alimenticios.

Número de referencia: AESAN-2012-008
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 17, 2013. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 28 de noviembre de 2012. NIPO: 682-13-002-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 11-234.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación con el riesgo de triquinosis por consumo de carne de lechón.
Número de referencia: AESAN-2012-001
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 22 de febrero de 2012. NIPO: 682-12-001-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 115-130.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el riesgo asociado a la presencia de plomo en carne de caza silvestre en España.
Número de referencia: AESAN-2012-002
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 22 de febrero de 2012. NIPO: 682-12-001-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 132-159.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a criterios de estimación de concentraciones para la discusión de propuestas de límites de migración de determinados metales pesados y otros elementos de objetos de cerámica destinados a entrar en contacto con los alimentos.
Número de referencia: AESAN-2012-004
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 16, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 23 de mayo de 2012. NIPO: 682-12-001-X, ISSN: 1885-6586. Páginas: 11-20.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm

Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) con relación a las medidas de control para reducir la presencia de Campylobacter spp. en carne fresca de aves (pollo).
Número de referencia: AESAN-2012-005
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 16, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 19 de sep de 2012. NIPO: 682-12-001-X, ISSN: 1885-6586. Páginas: 21-56.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre riesgos microbiológicos asociados al consumo de frutos obtenidos de Fragaria spp. y Rubus spp.
Número de referencia: AESAN-2012-006
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 16, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 19 de sep. de 2012. NIPO: 682-12-001-X, ISSN: 1885-6586. Páginas: 57-70.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre medidas de prevención y recomendaciones aplicables para evitar posibles infecciones alimentarias por cepas de Escherichia coli verotoxigénicos/productores de toxinas Shiga / enterohemorrágicos (VTEC / STEC / EHEC).
Número de referencia: AESAN-2012-007
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 16, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 19 de sep. de 2012. NIPO: 682-12-001-X, ISSN: 1885-6586. Páginas: 71-100.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


2011


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre criterios para incentivar la disminución del contenido de determinados nutrientes en los alimentos transformados, cuya reducción es de interés para la salud pública.

Número de referencia: AESAN-2011-008
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 21 de septiembre de 2011. NIPO: 682-12-001-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 43-56.
Salas-Salvadó J. Coordinador del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre el botulismo infantil - 2011.
Número de referencia: AESAN-2011-001
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 14, 2011. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 18 de mayo de 2011. ISSN: 1885-6586; D.L.: M-27353-2005.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


 
Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al efecto sobre la población española de la derogación de la normativa nacional sobre límites máximos permitidos para las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2 en alimentos - 2011.
Número de referencia: AESAN-2011-002
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 14, 2011. Documento aprobado por el Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a los estudios de vida útil para Listeria monocytogenes en determinados productos alimenticios - 2011.
Número de referencia: AESAN-2011-003
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 14, 2011. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 18 de mayo de 2011. ISSN: 1885-6586; D.L.: M-27353-2005.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a la evaluación del riesgo de la exposición de lactantes y niños de corta edad a nitratos por consumo de acelgas en España - 2011.
Número de referencia: AESAN-2011-004
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 14, 2011. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 18 de mayo de 2011. ISSN: 1885-6586; D.L.: M-27353-2005.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre contaminación vírica de los alimentos, con especial énfasis en moluscos bivalvos, y métodos de control - 2011.
Número de referencia: AESAN-2011-005
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 14, 2011. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 18 de mayo de 2011. ISSN: 1885-6586; D.L.: M-27353-2005.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htmInforme del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso del peróxido de hidrógeno como coadyuvante tecnológico en el procesado de hemoderivados y cefalópodos.
Número de referencia: AESAN-2011-006
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 21 de septiembre de 2011. NIPO: 682-12-001-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 11-32.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso del carbonato cálcico como coadyuvante tecnológico en el proceso de obtención e aceite de oliva virgen.
Número de referencia: AESAN-2011-007
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 21 de septiembre de 2011. NIPO: 682-12-001-X; ISSN:1885-6586. Páginas: 33-42.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación a la evaluación del riesgo de la exposición de la población española a cadmio por consumo de alimentos.
Número de referencia: AESAN-2011-009
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 21 de septiembre de 2011. NIPO: 682-12-001-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 57-102.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm


Informe del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en relación al uso de una arcilla caolinítica como coadyuvante tecnológico en el proceso de obtención de aceite de oliva virgen.
Número de referencia: AESAN-2011-010
Publicado en: Revista del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) - Nº 15, 2012. Documento aprobado por el Comité Científico en su sesión plenaria de 21 de sep. de 2011. NIPO:682-12-001-X; ISSN: 1885-6586. Páginas: 103-114.
Salas-Salvadó J. Membre del Grup de Treball.
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/publicaciones/aecosan_comite_cientifico.htm