Universitat Rovira i Virgili

Llibres editats

  • Consulteu PubMed, el web amb més de 27 milions de citacions sobre literatura biomèdica del Medline, revistes científiques i llibres online.

THE ROLE OF FRONT-OF-PACK LABELING IN MAKING INFORMED AND HEALTHY FOOD CHOICES.
Serafini M, Salas-Salvadó J, Martini D (eds).

Fecha de eición: 2023.
Lausanne: Frontiers Media SA; pp. 1-122.
ISBN: 978-2-8325-3146-4.
doi: 10.3389/978-2-8325-3146-4.

ELS ALIMENTS
Editor, Jordi Salas-Salvadó

Data d'edició: 2020
ISBN: 9787-84-9965-531-4
Edita: Institut d’Estudis Catalas
Edicions de la Presdiència, Sèrie Major 7

més informació
 
Resum

La producció i transformació dels aliments i la seva sostenibilitat en un món canviant, els elements que proporcionen seguretat alimentària, i els condicionants d'una alimentació correcta per assegurar un bon estat nutricional són temes d'alt interès en la nostra societat. Les àrees de coneixement que estudien totes aquestes vessants a l'entorn dels aliments i l'alimentació estan completament interrelacionades. En aquest context multidisciplinari, i com no podia ser de cap altra manera, neix aquest llibre que teniu a les mans, un recull de conferències en què diferents acadèmies i instituts de Catalunya han tractat temes d'interès actual relacionats amb els aliments i l'alimentació, amb la participació de professionals de formació i interessos diversos però complementaris.
 

HEALTH BENEFITS OF NUTS AND DRIED FRUITS – 1st Edition
Editors: Cesarettin Alasalvar, Jordi Salas-Salvado, Emilio Ros, Joan Sabate

Data d'edició: 2020
ISBN: 9781138042841
Editorial: CRC Press

més informació

Book Description

Nuts and dried fruits are part of our daily diet. They are consumed whole or as ingredients of many food products such as muffins, cereals, chocolates, energy bars, breads, and cookies, among others. Health Benefits of Nuts and Dried Fruits provides a comprehensive overview of the literature on the health benefits of nuts and dried fruits. The book summarizes the current state of knowledge in key research areas and provides ideas for future scientific research and product development.
Nuts, a term that comprises tree nuts and peanuts, are highly nutritious, containing health-promoting macronutrients, micronutrients, vitamins, and bioactive phytochemicals; they are one of the edible foods with the highest content in antioxidants. The consumption of nuts is recognized for its health-promoting properties, which ranges from a consistent cholesterol-lowering effect in clinical trials to a robust association with reduced risk of cardiovascular disease and all-cause mortality in prospective studies. In spite of the high energy content of nuts, there is no evidence that their frequent consumption promotes obesity, and they may even help control it.
Dried fruits, which serve as important healthful snacks worldwide, are nutritionally equivalent to fresh fruits while providing all of their bioactive components in concentrated form. While the evidence level concerning the health effects of dried fruits lags behind that on nuts, it suggests that individuals who consume dried fruits regularly have a lower risk of cardiovascular disease, obesity, and other non-communicable diseases.

Main features of the book concerning nuts and dried fruits:

· Provides detailed information on health effects
· Highlights current regulation and health claims
· Provides updated dietary recommendations
· Describes nutrient absorption and metabolism
· Discusses mechanisms implicated in the health effects

Although this book is intended primarily as a reference, by comprehensively reviewing the current state of knowledge it can guide future research on the topic. Among others, food scientists, biochemists, nutritionists, health professionals, decision makers, and regulatory agencies can draw much benefit from its contents. Hopefully, it will help in public health strategies to promote healthy aging and improve population wellbeing.
 

Coordinadora: Babio N.
Autores: Hernando Joaquin Margara Escudero; Alexandre Ávila Villuendas; Steven de la Peña Mcclafeerty; David Moreno Balcells; Anna Grifols; Nancy Babio Sánchez
SPORTS BASE: Tabla de composición de suplementos de nutrición deportiva
Tarragona: Publicacions URV 2019; pp. 1-225.
ISBN: 978-84-8424-809-5
Descarrega el llibre

Synopsis

Este libro es una herramienta de gran utilidad para el dietista-nutricionista deportivo, gracias al cual que podrá analizar, valorar, escoger y posteriormente recomendar el suplemento más adecuado para su deportista, en función de sus características fisiológicas y del deporte que realiza.
 

Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, Burgos R, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - IV edición 
Barcelona: Elsevier, 2019; pp. 1-756
ISBN: 9788491133032
més informació

 

Resumen

Texto de referencia en cuanto al tratamiento dietético actualizado de las enfermedades relacionadas estrechamente con la alimentación y la nutrición.
Se han reestructurado los contenidos de la obra refundiendo capítulos y añadiendo otros nuevos en función del interés diverso de los profesionales que ejercen en los diferentes campos de la nutrición y la dietética.

Obra pensada especialmente para dietistas-nutricionistas pero también extremadamente útil para médicos farmacéuticos biólogos y otros profesionales dedicados a la alimentación y la nutrición.

Dado que se emplea como libro de texto en un amplio número de facultades de ciencias de la Salud española se ha incorporado preguntas de autoevaluación y casos clínicos disponibles online.
 

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ A CATALUNYA: INDUSTRIALS, PRODUCTORS I CIENTÍFICS
Edició a cura de Jordi Salas-Salvadó, Montserrat Barbany i Abel Mariné
Data d'edició: 2019
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
Institut d'Estudis Catalans. Centre Català de la Nutrició
ISBN: 978-84-9965-459-1
Editorial: IEC
més informació

Resum

La producció i el consum d'aliments, i la relació que tenen amb la salut, són importants des del punt de vista econòmic i social. Conscients que al nostre país la indústria alimentària, i també el sector primari (agricultura, ramaderia i pesca), han estat i són un gran motor econòmic i d'innovació, i que diversos científics han destacat en les ciències de l'estudi de la nutrició, i en són referents mundials, el Centre Català de la Nutrició i l'Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació, vinculats a l'Institut d'Estudis Catalans, van considerar necessària la publicació d'un llibre que deixés constància d'una bona part d'aquest llegat que ens identifica. L'obra està dividida en dues parts ben diferenciades. En la primera part s'explica la història de famílies o nissagues, personatges o empreses que amb la seva emprenedoria i visió de futur varen ser clau en el desenvolupament de l'agroalimentació a Catalunya. A través d'alguns exemples ben significatius, el llibre parla de quins han estat els condicionants del desenvolupament d'algunes indústries alimentàries, creadores de marques que han destacat per la seva internacionalització, la capacitat de lideratge o la innovació. En la segona part es ret homenatge a diferents científics o personatges històrics de casa nostra que han estat capdavanters en l'evolució de les ciències de l'alimentació i la nutrició, tant en aspectes bàsics com aplicats, i que han deixat petjada en el nostre país i també en l'àmbit internacional.
 

Coordinadora: Babio N.
Autores: Besora Moreno MDS, Lladó Bellete N, Salas-Salvadó J, Babio N.
CELIACBASE: TABLA DE COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS SIN GLUTEN.
Tarragona: Publicacions URV 2018; pp. 1-151.
ISBN: 978-84-8428-722-7.
Descarrega el llibre


Synopsis

Esta tabla de composición recoge la información nutricional que contienen los productos sin gluten según la información técnica que las diferentes empresas brindaron o bien la recogida a través del etiquetado del envase. Esta herramienta permitirá, a los dietistas-nutricionistas, valorar y planificar la alimentación de los pacientes con celiaquía.
 
Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, Burgos R, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - III edición 
Barcelona: Elsevier, 2014; pp. 1-680
ISBN: 978-84-458-2377-4
Salas-Salvadó J.
EFECTES SOBRE LA SALUT D'UN CONCENTRAT DE NUTRIENTS ENCAPSULAT D'UNA MANERA NATURAL I CONSUMIT PER L'HOME DES DE TEMPS ANCESTRALS

Edita: Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans; 2014; pp. 1-25.
ISBN: 978-84-9965-203-0
Depósito Legal: B. 1979-2014
Discurs de recepció de Jordi Salas-Salvadó com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans llegit el dia 10/02/2014.
 
Salas-Salvadó J, Babio N, Amigó P, Basulto J, Guillén N, Márquez F, Megias I, Munné C, Olmos M, eds. 
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA - MANUAL DE PRÁCTICAS
Tarrragona: Publicacions URV
A+C (UTE Arola Editors / Cossetània Edicions 2010; pp. 1-310. 
ISBN: 978-84-8424-135-5
Depósito Legal: 289-2010
Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, Burgos R, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - II edición
Barcelona: Elsevier, 2008; pp. 1-677
ISBN: 978-84-458-1843-5
Salas-Salvadó J, García-Lorda P, Sánchez Ripollés JM, eds. 
LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Barcelona: Glosa Editores, 2005; pp. 1-471
ISBN: 84-7429-257-3; 978-84-7429-257-2
Salas-Salvadó J, Ros Rahola E, Sabaté Casellas J, eds. 
FRUTOS SECOS, SALUD Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
Barcelona: Glosa Editores, 2005; pp. 1-337
ISBN: 84-7429-253-0
García-Lorda P, Salas-Salvadó J, Foz M, eds.  
ESTAT NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓ DE GENT GRAN A CATALUNYA
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (Secció de Ciències Biològiques)
Centre Català de la Nutrició de l'IEC / Xarxa Temàtica en Nutrició, 2002; pp. 1-40
ISBN: 84-7283-627-4
Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - I edición
Barcelona: Masson, 2000; pp. 1-610
ISBN: 84-458-1017-0