Universitat Rovira i Virgili

ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS: Revisión crítica, limitaciones del concepto y posible
uso en salud pública

Autors: Nancy Babio, Patricia Casas-Agustench, Jordi Salas-Salvadó

Editors: Human Nutrition Unit. Department of Biochemistry and Biotechnology.
Faculty of Medicine and Health Sciences. Rovira i Virgili University.
Pere Virgili Institute for Healthcare Research (IISPV).
Biomedical Research Networking Centre in the Pathophysiology of Obesity
and Nutrition (CIBEROBN), Carlos III Institute of Health (ISCIII). Spain.
Any d'Edició: 2020

Edita: Unidad de Nutrición Humana. Universitat Rovira i Virgili.
ISBN edición digital: 978-84-09-22024-3
1.a edición: Reus, 30 de junio de 2020
Obra bajo licencia Creative Commons BY-NC-SA
To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Descarregar document

Descarregar Executive Summary
LA POLÍTICA FISCAL EN EL PAN Y OTROS ALIMENTOS: La paradoja española
Barcelona, 21 de febrero de 2019 - Barcelona, julio de 2019

Direcció i organització: Jordi Salas-Salvadó, Nancy Babio

L'objectiu d'aquesta jornada és discutir la necessitat de revisar les mesures
impositives en relació als aliments amb vista a l'benefici de la salut dels espanyols.
Cal que la política fiscal i les polítiques de salut estiguin coordinades i alineades
per incidir de manera fàcil i eficaç en la salut dels espanyols, prevenir malalties
cròniques i reduir els costos econòmics, socials i sanitaris per al sistema de salut.
A través d'experiències i la revisió científica es pretén arribar a unes recomanacions
generals per al futur basades en criteris de salut pública.

Desgarregar document

INFORME
Importancia del consumo y calidad del desayuno en población infantil y adelescente

Autors: Nancy Babio Sánchez, Laura Barrubés Piñol, Jordi Salas-Salvadó.
Editors: Unidad de Nutrición Humana. Departamento de Bioquímica y Biotecnoloía. Facultat de
Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Rovira i Virili;  Institut d'Investigació Sanitària
Pere Virgili; Reus, Tarraona (España). Centro de Investiación Biomédica en Red
Fisiopatoloía de la Obesidad y Nutrición, Instituto de Salud Carlos III. Madrid, España.

Any d'Edició: 2018
Edita: Universitat Rovira i Virgili
ISBN: 978-84-8424-724-1

Descarregar document

 

REPORT
New scientific evidence on the benefits of yoghurt consumption
Autors: Nancy Babio Sánchez, Guillermo Mena Sánchez, Jordi Salas-Salvadó.

Editors: Human Nutrition Unit. Department of Biochemistry and Biotechnology.
Faculty of Medicine and Health Sciences. Rovira i Virgili University.
Pere Virgili Institute for Healthcare Research (IISPV).
Biomedical Research Networking Centre in the Pathophysiology of Obesity
and Nutrition (CIBEROBN), Carlos III Institute of Health (ISCIII). Spain.
Any d'Edició: 2016

Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
To view a copy of this license, visit: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.

Descarregar document