Universitat Rovira i Virgili

Docència

ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA PELS MEMBRES DEL GRUP

El professorat de la Unitat de Nutrició Humana són els responsables o bé participen en la docència de les següents assignatures dels graus y programes de máster que s'expresen a continuacio:

Pujar


GRAU DE MEDICINA

Facultat de Medicina y Ciències de la Salut de Reus (FMCS), Universitat Rovira i Virgili

Pujar

GRAU DE NUTRICIÓ HUMANA I DIETÈTICA

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus (FMCS), Universitat Rovira i Virgili

Pujar

PROGRAMA DE MÀSTER INTERUNIVERSITARI "NUTRICIÓ Y METABOLISME"

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus (FMCS), Universitat Rovira i Virgili

El Màster oficial en Nutrició i Metabolisme és un ensenyament que imparteixen la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Barcelona amb col·laboració docent de la Universitat de les Illes Balears. Els seus pilars són l'excel·lència en formació i recerca, incloent els últims avenços en nutrició clínica, nutrigenòmica i aliments funcionals, així com un alt nivell de cooperació amb hospitals, grups d'investigació i indústria alimentària.... [més informació]
 

Pujar

PROGRAMA DE MÀSTER INTERUNIVERSITARI "CONDICIONANTES GENÉTICOS, NUTRICIONALES Y AMBIENTALES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO"

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus (FMCS), Universitat Rovira i Virgili

Universitats participants: Universitat de Granada (coordinadora); Universitat Rovira i Virgili; Universidad de Santiago de Compostela; Universidad de Zaragoza; Universidad de Cantabria

Aquest Màster pretén donar a conèixer als assistents les eines bàsiques que permeten generar coneixement científic per millorar l'atenció sanitària. El continguts abasten els factors genètics, nutricionals i ambientals del creixement i desenvolupament, transmesos de forma molt especialitzada i amb formulació d'hipòtesis, a més del disseny d'estudis i anàlisis estadístiques per a problemes de salut, l'elaboració de protocols de recerca per als estudis en infants (i, per tant, les implicacions ètiques) i la publicació de resultats. L'objectiu fonamental és formar investigadors, docents i professionals de perfil multidisciplinari amb coneixement global de totes les àrees relacionades amb el creixement i desenvolupament i amb capacitat d'encapçalar el desenvolupament de projectes i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució.... .... [més informació]


 

Pujar