Universitat Rovira i Virgili

Publicacions indexades

  • Consulteu PubMed, el web amb més de 27 milions de citacions sobre literatura biomèdica del Medline, revistes científiques i llibres online.

Publicacions Indexades a l'SCI o a Medline


2001


García-Lorda P, Bullo-Bonet M, Vilà R, Grasa M, Alemany M, Salas-Salvadó J. Leptin concentrations do not correlate with fat mass in morbidly obese females.
Diabetes Nutr Metab. 2001: 14(6): 329-336. PMID: 11853365.
Ver abstract en PubMed

Salas-Salvadó J, García-Lorda P. The metabolic puzzle during the evolution of HIV infection. Clin Nutr. 2001; 20: 379-391. Review. PMID: 11534932.
Ver abstract en PubMed


,