Universitat Rovira i Virgili

Publicacions indexades

  • Consulteu PubMed, el web amb més de 27 milions de citacions sobre literatura biomèdica del Medline, revistes científiques i llibres online.

Publicacions Indexades a l'SCI o a Medline


1992

Fernández-Ballart J, Domenech-Massons JM, Salas J, Arija V, Martí-Henneberg C. The influence of nutrient intake on the biochemical parameters of iron status in a healthy paediatric Mediterranean population. Eur J Clin Nutr. 1992; 46: 143-149. PMID: 1559517.
Ver abstract en PubMed

Barenys M, Recasens MA, Camps J, Salas-Salvadó J. La producción científica española sobre alimentación y nutrición de 1987 a 1990 [Spanish scientific production in food and nutrition from 1987 to 1990]. Med Clin (Barcelona). 1992; 99: 9-12. PMID: 1602905.
Ver abstract en PubMed

Moukarzel AA, Buchman AL, Salas JS, Vargas J, Guss W, Baron HI, Reyen L, Ament ME. Iodine supplementation in children receiving long-term parenteral nutrition. J Pediatr. 1992; 121: 252-254. PMID: 1640292.
Ver abstract en PubMed 

Pujar