Universitat Rovira i Virgili

Projectes públics competitius


RELACIÓ DE PROJECTES PUBLICS COMPETITIUS LIDERATS O AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR

(Updated on 20/04/2021)
 
Organisme finançador: Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears – IDISBA
Convocatòria: Primus 2020 de l'Institut d'Investigació Sanitària “Illes Balears”
Projecte: Influencia de entornos obesogenéticos durante una intervención para la pérdida de peso (PRE-ENVIRONS)
Expedient: PRI20/07
Investigador Coordinador: Dr. Antoni Coloms
Investigadors del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 01/02/2021 – 01/02/2022
Organisme finançador: CIBERobn
Convocatòria: I Convocatoria de Acciones Cooperativas Intramurales para jovenes investigadores CIBERobn.
Projecte: LIKIDI study. Lifestyle interventions and chronic kidney disease: inflammation, oxidative stress and metabolomic profile.
Expedient: OBN20PI01/2020
Investigador Coordinador: Dr. Andrés Díaz (Unitat de Nutrició Humana, URV)
Investigadors co·laborador(s) al projecte: J Salas-Salvadó, N Babio, M Bulló, N Becerra, G Mena, S Canudas, N Rosique, C Papandreou, S Chig.
Centres participants: Reus (IP Andrés Diaz, IP coordinador), Málaga (IP: A Muñoz), Navarra (IP: I Abete / E Toledo) y Baleares (IP: A Sureda)
Durada: 01/06/2020 – 01/05/2022
 
Organisme finançador:
Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Convocatòria: Ajudes per la recerca (2019) de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Projecte: Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención en enfermedad renal: Ensayo PREDIMED-PLUS.
Expedient: CEIC: 13-07-25/7proj2
Investigador(s) Principal(s):  Dr. Jordi Salas-Salvadó / Dr. Andrés Díaz-López
Investigadors co·laborador(s) al projecte: V Ruiz, N Babio, N Becerra
Durada: 16/01/2020 - 16/01/2021
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención primaria cardiovascular: Ensayo PREDIMED-Plus / Effect of an intensive weight loss intervention with low-calorie Mediterranean diet, physical activity and behavioral treatment on primary cardiovascular prevention: PREDIMED-Plus trial.
Expedient: PI19/00576
Investigador Principal: Dr. Jordi Salas-Salvadó (principal investigator and coordinator of PREDIMED-PLUS Study)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: N Babio, J Basora, A Tresserra, A Díaz, N Becerra, L Barrubés, I Paz-Graniel.
Durada: 01/01/2020 – 31/12/2022
Organisme financiador:
European Commission.
Topic: H2020-SC1-BHC-2018-2020 Deadline id: H2020-SC1-2019-two-Stage-RTD
Projecte: PRIME – pevention and Remediation of Insulin Multimorbidity in Europe.
PRIME es un consorcio europeo de 17 institutos de investigación para realizar un estudio sobre la multimorbilidad relacionada con la insulina.
Project Coordinator: Barbara Franke.
Proposal number: 847879-2
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: J Salas-Salvadó,  M Bulló
Durada: 01/01/2020 - 31/12/2024
https://prime-study.eu/
Organisme finançador:
Proyecto Intracibers. Iniciativa conjunta del Instituto Danone y el CIBERobn.
Projecte: CORALS – Chilhood obesity risk assessment longitudinal study / Estudio longitudinal de evaluación del riesgo de obesidad infantil.
Expedient: OBN18PE05/2019
Coordinadors: Dra. Mercedes Gil (UCO) / Dra. Nancy Babio (IISPV-URV)
Centres investigadors: Consorci Mar Parc Salut de Barcelona (IP: M Fitó); Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (IP: MM Gil Campos); Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (IP: R Leis); Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IP: LA Moreno); Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IP: J Salas-Salvadó / Co:IP: N Babio); Universidad de Valencia (IP: D Corella); Universidad de Navarra (IP: JA Martínez).
Durada: 03/12/2018 - 30/06/2021
http://www.corals.es
Vols participar a l'estudi? Veure video explicatiu
Organisme finançador: Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili

Programa: Boosting Young Talent Call – Programa de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Investigación
Projecte: Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención de enfermedad renal: ensayo predimed-plus / Effect of an intensive weight loss intervention with a hypocaloric Mediterranean diet, physical activity and behavioral treatment on the prevention of kidney disease: predimed-plus trial.
Investigador Principal: Dr. Andrés Díaz
Durada: 2020-2021
 

 Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Dietary modulation of miRNAs linking type 2 diabetes and Alzheimer disease: Toward a precision health approach.
Investigador Principal: Mònica Bulló
Expedient: PI19/00854
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada:
2020-2022
 
Organisme finançador: Generalitat de Catalunya, PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Projecte: Salut Mental, Nutrició i Cognició: Estudi de seguiment de l'Impacte d'una Intervenció en Dieta Mediterrània i Promoció de l'Activitat Física en Gent Gran amb Sobrepès i Obesitat / Mental health, nutrition and cognition: follow-up study of the Impact of an Intervention in Mediterranean diet and promotion of physical activity in elderly people with overweight and obesity. Association of a virtual facilitator of the intervention.
Investigador Coordinador: Fernando Fernández Aranda
Expedient: SLT006/17/00246
Durada: 2018-2020
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Dra. Mònica Bulló
Organisme finançador: Danone Institute
Projecte: Efecte de la dieta mediterrània sobre canvis en la composició i funcionalitat de la microbiota intestinal /Effect of the Mediterranean diet on changes in the composition and functionality of the intestinal microbiota.
Investigador Principal: Dra. Mònica Bulló
Durada: 2018-2020
 
Organisme finançador: European Commission
Projecte: Science and Technology in childhood Obesity Policy (STOP).
Project Coordinator: Josep Antoni Tur i Marí
Code Proposal n. 774548-2
Investigador del Grup Associat: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 01/06/2018-31/12/2024
http://www.stopchildobesity.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/774548/es
 
Organisme finançador:
Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); CiberOBN.
Projecte: MEditerranean LIfestyle in Pediatric Obesity Prevention (MELI-POP) / Estilo de vida mediterráneo en la prevención de la obesidad pediátrica (MELI-POP).
Project Coordinator: Luis A. Moreno Aznar.
Durada: 2017-2022
Investigador del Grup Associat: Jordi Salas-Salvadó / Nancy Babio
https://melipop.es/
 
Organisme finançador: Generalitat de Catalunya, PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Projecte: Translació a l'atenció primària d'una intervenció eficient per a prevenir la diabetis tipus 2. Efecte de l'associació paral·lela d'una eina facilitadora virtual de la intervenció / Translating the primary care of an efficient intervention to prevent type 2 diabetes. Effect of the parallel association of a virtual facilitator of the intervention.
Investigador Coordinador: Bernardo Costa Pinel
Expedient: SLT002/16/00045
Durada: 27/03/2017-21/12/2019
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
 
Organisme finançador: Generalitat de Catalunya, PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut.
Projecte:Efecte HALO de l'estudi PREDIMED-PLUS / HALO effect of the PREDIMED-PLUS study.
Investigador Coordinador: Josep Basora Gallissà
Expedient: SLT002/16/00132
Durada: 27/03/2017-21/12/2019
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Nancy Babio Sánchez
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto de la pérdida de peso con dieta hipocalórica mediterránea y promoción de la actividad física en la prevención cardiovascular primaria: estudio PREDIMED-PLUS (proyecto coordinado) / Effect of weight loss with hypocaloric mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention: PREDIMED-PLUS study (coordinated project)
Investigador Principal: Dr. Jordi Salas-Salvadó (principal investigator and coordinator of PREDIMED-PLUS Study)
Expedient: PI16/00501
Durada: 2017-2019
 
Organisme finançador: Fundació "La Marató de TV3". Convocatòria 2016.
Projecte: Predictors novells de la malaltia cardíaca coronària: micropartícules endotelials, funcionalitat HDL i composició d'àcids grassos de membranes cel·lulars / Novel predictors of Coronary Heart Disease: Endothelial microparticles, HDL functionality, and fatty acid composition of cell membranes.
Investigador Coordinador: Dolores Corella Piquer (Universitat de València)
Investigador del Grupo Associat al Projecte: Nancy Babio Sánchez
Expedient: 538/U/2016
Durada: 2016-2018
 
Organisme financiador:
European Commission.
Projecte: Eat2beNICE: Effects of Nutrition and Lifestyle on Impulsive, Compulsive, and Externalizing behaviors / Eat2beNICE: Efectes de la nutrició i l'estil de vida en conductes impulsives, compulsives i externes.
Investigador Coordinador: Alejandro Arias Vásquez
Expedient: EAT2BENICE_H2020_SFS2016.
Durada: 01/09/2007-31/08/2022
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
https://eat2benice.eu/
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecte d'una dieta basada en aliments saludables o dieta mediterrània sobre els canvis en la composició i funcionalitat de la microbiota fecal i la seva relació amb la millora metabòlica / Effect of a diet based on healthy foods or Mediterranean diet on the changes in the composition and functionality of fecal microbiota and its relationship with metabolic improvement.
Investigador Principal: Dra. Mònica Bulló
Expedient: PI15/00516
Durada: 2016-2018
 
Organisme finançador: Fundación Ramón Areces.
Projecte: Modulación de exosomas transportadores de miRNAs y lncRNAs para la comunicación intercelular como herramienta terapéutica frente a la dislipidemia / Modulation of exosomes transporters of miRNAs and lncRNAs for intercellular communication as a therapeutic tool against dyslipidemia.
Investigador Coordinador: J Alberto Dávalos Herrera. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) en Alimentación. Madrid.
Durada: 2016-2018
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
 
Organisme finançador: Instituto de Salud Carlos III. Proyectos Cohortes CIBER, en el marco de las estrategias en Salud del Sistema Nacional de Salud.
Projecte: Implementación y evaluación de una intervención intensiva sobre la actividad física mediante métodos subjetivos y objetivos en el contexto del estudio PREDIMED-PLUS / Implementation and evaluation of an intensive intervention on physical activity through subjective and objective methods in the context of the PREDIMED-PLUS study.
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó.
Durada: 2016-2018Organisme finançador: Fundació "La Marató de TV3". Convocatòria 2014.
Projecte: Predictors novells de la malaltia cardíaca coronària: micropartícules endotelials, funcionalitat HDL i composició d'àcids grassos de membranes cel·lulars / Novel predictors of Coronary Heart Disease: Endothelial microparticles, HDL functionality, and fatty acid composition of cell membranes.
Investigador Coordinador: Ramon Estruch Riba (Universitat de Barcelona)
Investigador principal del Grupo Associat al Projecte: Jordi Salas-Salvadó
Expedient: 294/C/2015
Durada: 2015-2017
 
Organisme finançador: IISCIII. Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS).
Projecte: Understanding obesity (Ob), metabolic syndrome (MetS), type 2 diabetes (T2DM) and fatty liver disease (FL): a multidisciplinary approach / Comprender la obesidad (Ob), el síndrome metabólico (MetS), la diabetes tipo 2 (T2DM) y la enfermedad del hígado graso (FL): un enfoque multidisciplinario.
Project Coordinator: Jose Maria Mato de la Paz.
Investigador principal del Grup Associat al Projecte: Jordi Salas-Salvadó
Expedient: PIE14/00031
Durada: 2015-2017
 
Organisme finançador: International Nut Council (INC)
Projecte: Effect of nut consumption on semen quality and functionality in a cohort of healthy males.
Durada: 2015-2016
Investigador principal: Mònica Bulló Bonet
 
Organisme finançador: Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya
Projecte: Estudi de biomarcadors metabolòmics associats a diabetis i efecte del food metaboloome com a indicador del grau d'adherència al patró de dieta mediterrània / Study of metabolomic biomarkers associated with diabetes and the effect of food metabolism as an indicator of the degree of adherence to the Mediterranean diet pattern
Expedient: FGB308284
Durada: 2015-2017
Investigador principal: Mireia Urpí Sardà
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: US National Health Institute (NIH, USA)
Projecte: Dietary interventions, metabolites, and risk of type 2 diabetes / Intervenciones dietéticas, metabolitos y riesgo de diabetes tipo 2
Principal investigator: Frank Hu (Harvard University)
Co-investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Expedient: 1R01DK102896-01
Durada: 2014-2019
 
Organisme finançador: US National Health Institute (NIH, USA)
Projecte: Mediterranean diet, metabolites and cardiovascular disease / Dieta mediterránea, metabolitos y enfermedades cardiovasculares.
Principal investigators: Frank Hu (Harvard University), MA Martínez, J Salas-Salvadó
Expedient: 2R01HL118264-05
Durada: 2013-2021
 
Organisme finançador: Recercaixa
Projecte: PREDIMED-PLUS: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre marcadores intermedios y la calidad de vida / PREDIMED-PLUS: Effect of a hypocaloric Mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention. Pilot study on intermediate markers and quality of life
Expedient: 2013ACUP00194
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 2014-2015
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en prevención primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre marcadores intermedios. Proyecto coordinado / Effect of a hypocaloric Mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention. Pilot study on intermediate markers. Coordinated project.
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó
Expedient: PI13/00462
Durada: 2014-2016
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto del índice glicémico de los alimentos en la reducción ponderal. Modulación de la saciedad, la inflamación y otros factores de riesgo metabólico / Effect of the glycemic index of foods in weight reduction. Modulation of satiety, inflammation and other metabolic risk factors.
Expedient: PI12/0153
Investigador principal: Mònica Bulló Bonet
Durada: 2013-2015
 
Organisme finançador: International Nut Council (INC).
Projecte: Cross-sectional analysis of the association between nut intake and adiposity or the presence of diabetes in a Mediterranean population at high cardiovascular risk / Análisis transversal de la asociación entre la ingesta de frutos secos y la adiposidad o la presencia de diabetes en una población mediterránea con alto riesgo cardiovascular
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 2012-2013Organisme finançador: European Comissión - Research Directorate, General. Programme FP7 - Cooperation Work Programme: Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnologies
Call Identifier: FP7-KBBE-2011-5
Proposal No: 289800 SATIN (Satiety Innovation)
SATIN Project Coordinator: Dr. Jason Halford, University of Liverpool (UK)
Collaborative project: Satiety control through food structures made by novel processing (SATIN)
Work package V: Mònica Bulló (PI) WP5
Durada: 2011-2016
https://www.rtds-group.com/portfolio-item/satin-satiety-innovation/?portfolioID=100
https://cordis.europa.eu/project/id/289800/es
 
Organisme finançador: Fundació Privada Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Projecte: Efecte de l'índex glicèmic dels aliments i de la càrrega glicèmica de la dieta sobre el pes corporal, la inflamació i la funció endotelial (GLYNDIET) / Effect of the glycemic index of food and the dietary glycemic load on body weight, inflammation and endothelial function (GLYNDIET)
Expedient: KV/IISPV/05
Durada: 2011-2012
Investigador principal: Mònica Bulló
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Determinantes clásicos, nutricionales y bioquímicos de la incidencia de diabetes tipo 2 en la cohorte del estudio PREDIMED / Classical, nutritional and biochemical determinants of the incidence of type 2 diabetes in the PREDIMED study cohort
Expedient: PI10/01407
Durada: 2011-2013
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Western Pistachios Association (USA)
Projecte: Effects of pistachio intake on insulin resistance and type 2 diabetes mellitus (EPIRDEM) / Efectos de la ingesta de pistacho sobre la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2 (EPIRDEM)
Expedient: PV11059S
Durada: 2011-2013
Investigador principal: Dra. Mònica Bulló
 
Organisme finançador: Caixa Tarragona - Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2011.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Efectividad de una intervención dietético-nutriciona con dieta mediterránea.
Expedient: 2011-1343
Durada: 01/06/2011 - 31/12/2011
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Generalitat de Catalunya - Merck Sharp & Dohme (MSD)
Projecte: Efectos de la dieta tipo mediterranea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular y la diabetes (estudio PREDIMED)
Expedient: PV09105S
Durada: 2009-2010
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Caixa Tarragona - Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2010.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Intervenció dietètico-nutricional sobre una població amb alt risc de malaltia cardiovascular.
Expedient: 10-1343
Durada: 01/06/2010 – 31/05/2011
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Caixa Tarragona - Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2011.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Efectivitat de la dieta mediterrània en una població amb alt risc de malaltia cardiovascular.
Expedient: 09-758
Durada: 01/06/2009– 31/05/2010
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT) - Ministerio de Educación y Ciencia.
Projecte: Evaluación del efecto de la ingesta de frutos secos sobre el balance calórico de la respuesta metabólica e inflamatoria y la oxidación / Evaluation of the effect of nut intake on the caloric balance of the metabolic and inflammatory response and oxidation.
Expedient: AGL2005-0365/ALI
Durada: 2006-2008
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme financiador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efectos de la dieta mediterránea en la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular / Effects of the Mediterranean diet in the primary prevention of cardiovascular disease.
Expedient: PI051839
Durada: 2006
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Biocomunicación celular y redes moleculares en enfermedades metabólicas
Expedient: PI051948
Durada: 2006
Investigador principal: Lluis Masana Marín
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto de una intervención tipo dieta mediterránea sobre el metabolismo óseo / Effect of a Mediterranean diet type intervention on bone metabolism
Expedient: PI041828
Durada: 2005-2007
Investigador principal: Mònica Bulló
 
Organisme finançador: Associació Catalana de Diabetes (ACD)
Projecte: Monitorizaje continuo ambulatorio de la glicemia en sujetos con alto riesgo de padecer diabetes tipo 2 (estudio RECORD). Contraste con la prueba de la tolerancia oral en atención primaria / Continuous ambulatory monitoring of glycemia in subjects at high risk of suffering from type 2 diabetes (RECORD study). Contrast with oral tolerance test in primary care
Durada: 2004-2005
Investigador principal: Bernardo Costa Pinel
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Mònica Bulló
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Evaluación de la respuesta inflamatoria en pacientes con obesidad mórbida sometidos a reducción ponderal programada y su relación con el metabolismo energético / Evaluation of the inflammatory response in patients with morbid obesity subjected to programmed weight reduction and its relationship with energy metabolism
Expedient: PI020550
Durada: 2003-2005
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Ministerio de Ciencia y Tecnología - Convocatoria Profit
Projecte: Diseño y evaluación de productos de bollería con menor densidad calórica y propiedades hipocolesteromiantes / Design and evaluation of bakery products with lower caloric density and hypocholesterolemic properties
Expedient: FIT-060000-2003-68.
Durada: 2003-2004
Investigador principal: Joan Quílez Grau
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Mònica Bulló
 
Organisme financiador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria: Ayudas para el desarrollo de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa.
Títol de la Xarxa: Red temática: Alimentación mediterránea y enfermedad cardiovascular
Expedient: G03/140
Coordinador de la RED: Dr. Ramon Estruch.
Investigador principal: NODO 13 - NURETA - Dr. Jordi Salas-Salvadó
Durada: 2003-2005
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria: Ayudas para el desarrollo de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa.
Títol de la Xarxa: Red de Centros de investigación en metabolismo y nutrición clínica y experimental (Temática específica de la Red: Enfermedades del Metabolismo y de Nutrición) Proyecto: Determinantes moleculares del metabolismo y la nutrición. Biocomunicación hormonal. Nuevas estrategias terapéuticas
Coordinador de la Xarxa: Dr. R Gomis.
Investigador principal: GRUPO NUTRICIÓN REUS - Dr. Jordi Salas-Salvadó
Durada: 2003-2005
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Expresión del mRNA de leptina y TNF-a y su relación con el metabolismo lipídico del paciente obeso / Expression of leptin and TNF-a mRNA and its relationship with lipid metabolism of the obese patient
Expedient: 98/0284.
Durada: 1998-2000
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Influencia de la rapidez y magnitud de la adaptación metabólica de una dieta altamente hipocalórica (VLCD) en la posterior evolución de peso. Identificación de factores pronóstico para el éxito del tratamiento en pacientes con obesidad mòrbida / Influence of the speed and magnitude of the metabolic adaptation of a highly hypocaloric diet (VLCD) in the subsequent weight evolution. Identification of prognostic factors for treatment success in patients with morbid obesity.
Expedient: 96/1508
Durada: 1996-1998
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 Organisme financiador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Gasto energético en relación a la composición corporal y a los niveles de tumor necrosis factor y alfa-1-interferón en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana / Energy expenditure in relation to body composition and levels of tumor necrosis factor and alpha-1-interferon in patients with human immunodeficiency virus infection.
Expedient: 96/040-41-42 - Proyecto coordinado
Durada: 1996-1997
Investigador coordinador: Victoria Arija Val
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme financiador: Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT)
Projecte:Adaptación  del metabolismo energético y su relación con los cambios de la composición corporal en la obesidad mórbida durante la administración de una dieta muy baja en calorías e hiperproteica / Adaptation of energy metabolism and its relationship with changes in body composition in morbid obesity during the administration of a very low calorie and high protein diet.
Expedient: PM92-0052
Durada: 1992-1993
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme financiador: Consell Comarcal del Baix Camp
Projecte: Evaluación del estado nutricional de la población anciana institucionalitzada / Evaluation of the nutritional status of the institutionalized elderly population
Durada: 1992
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT)
Projecte: Termogénesis postpandrial, metabolismo de reposo y ejercicio. Efecto de la ingesta sobre adolescentes / Postpandrial thermogenesis, resting metabolism and exercise. Effect of intake on adolescents.
Expedient: SM89-0017
Durada: 1990-1991
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: European Society for Parenteral and Enteral Nutrition (ESPEN)
Projecte: Energy and substrate utilization in the course of total parenteral nutrition
Expedient: -----
Durada: 1990-1991
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Consumo, hábitos alimentarios y estado nutricional de la población de Reus: Análisis del balance nutricional de hierro, folatos y calcio en subpoblaciones con riesgo de déficit (0-16 años). Estudio de la biodisponibilidad de Hierro / Consumption, dietary habits and nutritional status of the population of Reus: Analysis of the nutritional balance of iron, folate and calcium in subpopulations with risk of deficit (0-16 years). Study of the bioavailability of iron
Durada: 1986-1987
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Institut d'Estudis de la Salut. Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya
Projecte: Encuestas de consumo alimentario / Food consumption surveys
Durada: 1983-1985
Expedient: -----
Investigador principal: Dr. Carles Martí Henneberg
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó
 
Organisme finançador: Fondo de investigación - Universitat de Barcelona.
Projecte: Consumo, hábitos alimentarios y estado nutricional de la población de Reus / Consumption, dietary habits and nutritional status of the population of Reus.
Durada: 1984-1985
Investigador principal: Dr. Carles Martí Henneberg
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó
  

Pujar