Universitat Rovira i Virgili

Projectes públics competitius


RELACIÓ DE PROJECTES PUBLICS COMPETITIUS FINALITZATS
(LIDERATS O AMB PARTICIPACIÓ DE MEMBRES DEL GRUP INVESTIGADOR)


(Updated on 26/04/2021)

Organisme finançador: Fundació URV
Convocatòria: Convocatòria d'ajuts per a la valorització del coneixement per a l'any 2021 (R2B2021)
Projecte: e-DietBase URV: Eines electròniques per l'elaboració i avaluació de dietes, i composició nutricional d'aliments a la URV.
Expedient: R2B2021-08
Investigador Principal: Dra. Nancy Babio
Investigadors del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas Salvadó, Nerea Becerra Tomás, Sara De las Heras DelgadoOrganisme finançador: Institut d’Investigació Sanitària de les Illes Balears – IDISBA
Convocatòria: Primus 2020 de l'Institut d'Investigació Sanitària “Illes Balears”
Projecte: Influencia de entornos obesogenéticos durante una intervención para la pérdida de peso (PRE-ENVIRONS)
Expedient: PRI20/07
Investigador Coordinador: Dr. Antoni Coloms
Investigadors del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 01/02/2021 – 01/02/2022Organisme finançador: CIBERobn
Convocatòria: I Convocatoria de Acciones Cooperativas Intramurales para jovenes investigadores CIBERobn.
Projecte: LIKIDI study. Lifestyle interventions and chronic kidney disease: inflammation, oxidative stress and metabolomic profile.
Expedient: OBN20PI01/2020
Investigador Coordinador: Dr. Andrés Díaz (Unitat de Nutrició Humana, URV)
Investigadors co·laborador(s) al projecte: J Salas-Salvadó, N Babio, M Bulló, N Becerra, G Mena, S Canudas, N Rosique, C Papandreou, S Chig.
Centres participants: Reus (IP Andrés Diaz, IP coordinador), Málaga (IP: A Muñoz), Navarra (IP: I Abete / E Toledo) y Baleares (IP: A Sureda)
Durada: 01/06/2020 – 01/05/2022Organisme finançador:
Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Convocatòria: Ajudes per la recerca (2019) de la Societat Catalana d'Endocrinologia i Nutrició
Projecte: Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención en enfermedad renal: Ensayo PREDIMED-PLUS.
Expedient: CEIC: 13-07-25/7proj2
Investigador(s) Principal(s):  Dr. Jordi Salas-Salvadó / Dr. Andrés Díaz-López
Investigadors co·laborador(s) al projecte: V Ruiz, N Babio, N Becerra
Durada: 16/01/2020 - 16/01/2021Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención primaria cardiovascular: Ensayo PREDIMED-Plus / Effect of an intensive weight loss intervention with low-calorie Mediterranean diet, physical activity and behavioral treatment on primary cardiovascular prevention: PREDIMED-Plus trial.
Expedient: PI19/00576
Investigador Principal: Dr. Jordi Salas-Salvadó (principal investigator and coordinator of PREDIMED-PLUS Study)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: N Babio, J Basora, A Tresserra, A Díaz, N Becerra, L Barrubés, I Paz-Graniel.
Durada: 01/01/2020 – 31/12/2022Organisme financiador:
European Commission.
Topic: H2020-SC1-BHC-2018-2020 Deadline id: H2020-SC1-2019-two-Stage-RTD
Projecte: PRIME – pevention and Remediation of Insulin Multimorbidity in Europe.
PRIME es un consorcio europeo de 17 institutos de investigación para realizar un estudio sobre la multimorbilidad relacionada con la insulina.
Proposal number: 847879-2
Project Coordinator: Barbara Franke.
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte: J Salas-Salvadó,  M Bulló
Durada: 01/01/2020 - 31/12/2024
https://prime-study.eu/Organisme finançador:
Proyecto Intracibers. Iniciativa conjunta del Instituto Danone y el CIBERobn.
Projecte: CORALS – Chilhood obesity risk assessment longitudinal study / Estudio longitudinal de evaluación del riesgo de obesidad infantil.
Expedient: OBN18PE05/2019
Coordinadors: Dra. Mercedes Gil (UCO) / Dra. Nancy Babio (IISPV-URV)
Centres investigadors: Consorci Mar Parc Salut de Barcelona (IP: M Fitó); Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (IP: MM Gil Campos); Fundación para la Investigación Biomédica de Córdoba (IP: R Leis); Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IP: LA Moreno); Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Pere Virgili (IP: J Salas-Salvadó / Co:IP: N Babio); Universidad de Valencia (IP: D Corella); Universidad de Navarra (IP: JA Martínez).
Durada: 03/12/2018 - 30/06/2021
http://www.corals.es
Vols participar a l'estudi? Veure video explicatiuOrganisme finançador: European Commission
Convocatòria: Horizon H2020-SFS-2017-2 European Union Funding for Research & Innovation
Topic SFS-39-2017: Sustainable Food Security - Resilient and resource efficient value.
Projecte: STOP- Science and Technology in childhood Obesity Policy.
Project Coordinator: Josep Antoni Tur i Marí
Gran Agreement ID: 774548-2
Investigador principal del Grup: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte: N Babio
Durada: 01/06/2018-31/05/2022
http://www.stopchildobesity.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/774548/esOrganisme finançador: Generalitat de Catalunya, PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Convocatòria: Subvencions per al finançament de la incorporació de científics i tecnòlegs en l'àmbit de la recerca i la innovació en salut 2018-2020.
Projecte: Salut Mental, Nutrició i Cognició: Estudi de seguiment de l'Impacte d'una Intervenció en Dieta Mediterrània i Promoció de l'Activitat Física en Gent Gran amb Sobrepès i Obesitat / Mental health, nutrition and cognition: follow-up study of the Impact of an Intervention in Mediterranean diet and promotion of physical activity in elderly people with overweight and obesity. Association of a virtual facilitator of the intervention.
Expedient: SLT006/17/00246
Investigador Coordinador: Fernando Fernández Aranda
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte: M Bulló
Durada: 14/02/2018 – 31/12/2020


image
Organisme financiador:
European Commission.
Convocatòria: Sustainable Food Security - Resilient and Resource-efficient Value Chains.
Topic: SFS-38-2016: Impulsivity and compulsivity and the link with nutrition, lifestyle and the socio-economic environment
Projecte: Eat2beNICE: Effects of Nutrition and Lifestyle on Impulsive, Compulsive, and Externalizing behaviors / Eat2beNICE: Efectes de la nutrició i l'estil de vida en conductes impulsives, compulsives i externes.
Focus: We investigate the association between nutrition/lifestyle and impulsivity/compulsivity, taking into account age, culture, sex, socio-economic status and genetics, using the world-wide largest existing sample.
Grant agreement ID: 728018
Investigador Coordinador: Alejandro Arias Vásquez
Investigador principal: Fernando Fernández Aranda
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte:  J Salas-Salvadó / M Bulló
Durada: 01/09/2017 – 31/08/2022
https://eat2benice.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/728018


image
Organisme finançador: US National Health Institute (NIH, USA) – National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)
Projecte: Mediterranean diet, metabolites and cardiovascular disease / Dieta mediterránea, metabolitos y enfermedades cardiovasculares.
Expedient: 2R01HL118264-05 / 5R01HL118264-08
Principal investigators: Frank Hu (Harvard University), MA Martínez, J Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: -
Entitat Gestora: CIBERobn
Durada: 20/08/20107 -30/06/2022


image
Organisme finançador: Generalitat de Catalunya
Convotòria: PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Projecte: Efecte HALO de l'estudi PREDIMED-PLUSHALO effect of the PREDIMED-PLUS study.
Expedient: SLT002/16/00132
Investigador Coordinador: Josep Basora Gallissà
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Nancy Babio Sánchez
Durada: 27/03/2017-21/12/2019


image
Organisme finançador: Generalitat de Catalunya
Convotòria: PERIS - Pla estratègic de recerca i innovació en salut
Projecte: Translació a l'atenció primària d'una intervenció eficient per a prevenir la diabetis tipus 2. Efecte de l'associació paral·lela d'una eina facilitadora virtual de la intervenció / Translating the primary care of an efficient intervention to prevent type 2 diabetes. Effect of the parallel association of a virtual facilitator of the intervention.
Expedient: SLT002/16/00045
Investigador Coordinador: Bernardo Costa Pinel
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
Durada: 27/03/2017-21/12/2019


image
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria: Acción estratégica en Salud. Linea de actuación de Proyectos de Investigación. Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud.
Projecte: Efecto de la pérdida de peso con dieta hipocalórica mediterránea y promoción de la actividad física en la prevención cardiovascular primaria: estudio PREDIMED-PLUS (proyecto coordinado) / Effect of weight loss with hypocaloric mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention: PREDIMED-PLUS study (coordinated project)
Expedient: PI16/00501
Investigador Principal: Dr. Jordi Salas-Salvadó (principal investigator and coordinator of PREDIMED-PLUS Study)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Babio N, Basora J, Díaz A, Becerra N, Mestres G, Gil M, Rosique N.
Durada: 01/01/2017 – 31/12/2020Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria: Acción estratégica en Salud. Linea de actuación de Proyectos de Investigación. Subprograma de Proyectos de Investigación en Salud.
Projecte: Efecte d'una dieta basada en aliments saludables o dieta mediterrània sobre els canvis en la composició i funcionalitat de la microbiota fecal i la seva relació amb la millora metabòlica / Effect of a diet based on healthy foods or Mediterranean diet on the changes in the composition and functionality of fecal microbiota and its relationship with metabolic improvement.
Expedient: PI15/00516
Investigador Principal: Dra. Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: A Palau, I Mejías, A Rabassa, N Ibarrola, M Bardrich, P Hernández, P Arcelin, S Giardina, L Camacho
Durada: 01/01/2017 - 31/12/2019


image
Organisme finançador: Fundació "La Marató de TV3".
Convocatòria: Projectes de Recerca 2016.
Temàtica: projectes de recerca sobre les malalties del cor.
Projecte: Scores poligèniques de risc en la diabetes tipus 2: Modulació per l'obesitat i l'intervenció dietètica en l'incidència de diabetes i malalties cardiovasculars / Polygenic risk scores in type 2 diabetes: Modulation for obesity and dietary intervention in the incidence of diabetes and cardiovascular disease.
Expedient: 538/U/2016
Investigador Coordinador: Dolores Corella Piquer (Universitat de València)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: N Babio
Durada: 01/10/20106 – 01/10/2019


image
Organisme finançador: Instituto de Salud Carlos III.
Convocatòria: Proyectos Cohortes CIBER, en el marco de las estrategias en Salud del Sistema Nacional de Salud.
Projecte: Implementación y evaluación de una intervención intensiva sobre la actividad física mediante métodos subjetivos y objetivos en el contexto del estudio PREDIMED-PLUS / Implementation and evaluation of an intensive intervention on physical activity through subjective and objective methods in the context of the PREDIMED-PLUS study.
Investigador Principal (Coordinador): Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 01/01/2016-30/06/2017


image
Organisme finançador: Fundación Ramón Areces.
Convocatòria:
Projecte: Modulación de exosomas transportadores de miRNAs y lncRNAs para la comunicación intercelular como herramienta terapéutica frente a la dislipidemia / Modulation of exosomes transporters of miRNAs and lncRNAs for intercellular communication as a therapeutic tool against dyslipidemia.
Investigador Coordinador: J Alberto Dávalos Herrera. Instituto Madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA) en Alimentación. Madrid.
Investigadors del Grup associats: Jordi Salas-Salvadó / Dra. Mònica Bulló
Durada: 01/01/2016 – 31/12/2018
 LA ÊDRERA
 image
Organisme finançador: International Nut Council (INC)
Convocatòria: INC 2015 Research Grant. - International Dried&Fruit Foundation (INC)
Projecte: FERTINUTS – Effect of nut consumption on semen quality and functionality in a cohort of healthy males / Efecto del consumo de frutos secos sobre la calidad y funcionalidad del semen en una cohorte de machos sanos.
Expedient: 201501-R
Investigador principal: Mònica Bulló Bonet
Durada: 01/09/2015 – 31/12/2017


image
Organisme finançador: Fundació Privada Acadèmia de Ciències Mèdiques i Balears. Asociación Catalana de Diabetes.
Convocatòria:
Projecte:
Estudi de biomarcadors metabolòmics associats a diabetis i efecte del food metaboloome com a indicador del grau d'adherència al patró de dieta mediterrània / Study of metabolomic biomarkers associated with diabetes and the effect of food metabolism as an indicator of the degree of adherence to the Mediterranean diet pattern
Expedient: URB 308284
Investigador principal: Mireia Urpí Sardà
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Entitat gestora del projecte: Fundació Bosch i Gimpera (UB)
Durada: 01/04/2015 – 31/03/2017


image
Organisme finançador: IISCIII. Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS).
Convocatòria: Subvenciones para proyectos integrados de excelencia, convocatoria 2014 de la acción estratégica en salud 2013-2016
Projecte: Understanding obesity (Ob), metabolic syndrome (MetS), type 2 diabetes (T2DM) and fatty liver disease (FL): a multidisciplinary approach / Comprender la obesidad (Ob), el síndrome metabólico (MetS), la diabetes tipo 2 (T2DM) y la enfermedad del hígado graso (FL): un enfoque multidisciplinario.
Expedient: PIE14/00031
Investigador Coordinador: José María de la Mato Paz
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: J Salas-Salvadó, Bulló M, Babio N,
Durada: 01/01/2015 – 31/03/2018Organisme finançador:
Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili
Convocatòria: Boosting Young Talent Call – Programa de Ayudas para el Desarrollo de Proyectos de Investigación
Projecte: Efecto de una intervención intensiva de pérdida de peso con dieta mediterránea hipocalórica, actividad física y tratamiento conductual sobre la prevención de enfermedad renal: ensayo predimed-plus / Effect of an intensive weight loss intervention with a hypocaloric Mediterranean diet, physical activity and behavioral treatment on the prevention of kidney disease: predimed-plus trial.
Expedient:
Investigador Principal:
Dr. Andrés Díaz
Investigador(s) co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2020-2021

 Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Convocatòria:
Projecte: Dietary modulation of miRNAs linking type 2 diabetes and Alzheimer disease: Toward a precision health approach.
Expedient: PI19/00854
Investigador Principal: Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada:
2020-2022 
Organisme finançador: Danone Institute
Convocatòria:
Projecte: Efecte de la dieta mediterrània sobre canvis en la composició i funcionalitat de la microbiota intestinal / Effect of the Mediterranean diet on changes in the composition and functionality of the intestinal microbiota.
Expedient:
Investigador Principal: Dra. Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2018-2020

 
 
 

 imageimageimage
Organisme finançador: Fundació "La Marató de TV3".
Convocatòria: Projectes de Recerca 2014.
Temàtica:
Projecte: Predictors novells de la malaltia cardíaca coronària: micropartícules endotelials, funcionalitat HDL i composició d'àcids grassos de membranes cel·lulars / Novel predictors of Coronary Heart Disease: Endothelial microparticles, HDL functionality, and fatty acid composition of cell membranes.
Expedient: 294/C/2015
Investigador Coordinador: Ramon Estruch Riba (Universitat de Barcelona)
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte: Jordi Salas-Salvadó
Durada: 2015-2017
 
 
 imageimageimage
Organisme finançador: US National Health Institute (NIH, USA)
Projecte: Dietary interventions, metabolites, and risk of type 2 diabetes / Intervenciones dietéticas, metabolitos y riesgo de diabetes tipo 2
Principal investigator: Frank Hu (Harvard University)
Expedient: 1R01DK102896-01
Co-investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2014-2019
 imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Recercaixa
Convocatòria:
Projecte: PREDIMED-PLUS: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en la prevención primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre marcadores intermedios y la calidad de vida / PREDIMED-PLUS: Effect of a hypocaloric Mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention. Pilot study on intermediate markers and quality of life
Expedient: 2013ACUP00194
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2014-2015imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria:
Projecte: Efecto de una dieta mediterránea hipocalórica y promoción de la actividad física en prevención primaria cardiovascular. Estudio piloto sobre marcadores intermedios. Proyecto coordinado / Effect of a hypocaloric Mediterranean diet and promotion of physical activity in primary cardiovascular prevention. Pilot study on intermediate markers. Coordinated project.
Expedient: PI13/00462
Investigador Coordinador: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2014-2016imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Projecte: Efecto del índice glicémico de los alimentos en la reducción ponderal. Modulación de la saciedad, la inflamación y otros factores de riesgo metabólico / Effect of the glycemic index of foods in weight reduction. Modulation of satiety, inflammation and other metabolic risk factors.
Expedient: PI12/0153
Investigador principal: Mònica Bulló Bonet
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2013-2015imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: International Nut Council (INC).
Convocatòria:
Projecte: Cross-sectional analysis of the association between nut intake and adiposity or the presence of diabetes in a Mediterranean population at high cardiovascular risk / Análisis transversal de la asociación entre la ingesta de frutos secos y la adiposidad o la presencia de diabetes en una población mediterránea con alto riesgo cardiovascular
Expedient:
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2012-2013
 imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: European Comissión - Research Directorate, General. Programme FP7
Cooperation Work Programme: Food, Agriculture and Fisheries and Biotechnologies
Call Identifier: FP7-KBBE-2011-5
Proposal No: 289800 SATIN (Satiety Innovation)
SATIN Project Coordinator: Dr. Jason Halford, University of Liverpool (UK)
Collaborative project: Satiety control through food structures made by novel processing (SATIN)
Investigador Principal Work package V: Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2016
https://www.rtds-group.com/portfolio-item/satin-satiety-innovation/?portfolioID=100
https://cordis.europa.eu/project/id/289800/esimageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Fundació Privada Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Convotoria:
Projecte: Efecte de l'índex glicèmic dels aliments i de la càrrega glicèmica de la dieta sobre el pes corporal, la inflamació i la funció endotelial (GLYNDIET) / Effect of the glycemic index of food and the dietary glycemic load on body weight, inflammation and endothelial function (GLYNDIET)
Expedient: KV/IISPV/05
Investigador principal: Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2012imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social (FIS), Instituto de Salud Carlos III (ISCIII)
Convocatòria:
Projecte: Determinantes clásicos, nutricionales y bioquímicos de la incidencia de diabetes tipo 2 en la cohorte del estudio PREDIMED / Classical, nutritional and biochemical determinants of the incidence of type 2 diabetes in the PREDIMED study cohort
Expedient: PI10/01407
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2013imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Western Pistachios Association (USA)
Convocatòria:
Projecte: Effects of pistachio intake on insulin resistance and type 2 diabetes mellitus (EPIRDEM) / Efectos de la ingesta de pistacho sobre la resistencia a la insulina y la diabetes mellitus tipo 2 (EPIRDEM)
Expedient: PV11059S
Investigador principal: Dra. Mònica Bulló
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 2011-2013imageimageimageimageimageimageimage
Organisme finançador: Caixa Tarragona
Convocatòria: Convoctòria d'Ajudes a Projectes de Recerca 2011.
Programa: Tu Ajudes
Projecte: Efectividad de una intervención dietético-nutriciona con dieta mediterránea.
Expedient: 2011-1343
Investigador principal: Jordi Salas-Salvadó
Investigador(s) del Grup co·laborador(s) al projecte:
Durada: 01/06/2011 - 31/12/2011imageimageimage