Universitat Rovira i Virgili

Llibres editats

  • Consulteu PubMed, el web amb més de 27 milions de citacions sobre literatura biomèdica del Medline, revistes científiques i llibres online.

ELS ALIMENTS
Editor, Jordi Salas-Salvadó

Data d'edició: 2020
ISBN: 9787-84-9965-531-4
Edita: Institut d’Estudis Catalas
Edicions de la Presdiència, Sèrie Major 7
 

HEALTH BENEFITS OF NUTS AND DRIED FRUITS – 1st Edition
Editors: Cesarettin Alasalvar, Jordi Salas-Salvado, Emilio Ros, Joan Sabate

Data d'edició: 2020
ISBN: 9781138042841
Editorial: CRC Press
més informació
Coordinadora: Babio N.
Autores: Hernando Joaquin Margara Escudero; Alexandre Ávila Villuendas; Steven de la Peña Mcclafeerty; David Moreno Balcells; Anna Grifols; Nancy Babio Sánchez
SPORTS BASE: Tabla de composición de suplementos de nutrición deportiva
Tarragona: Publicacions URV 2019; pp. 1-225.
ISBN: 978-84-8424-809-5
Descarrega el llibre
Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, Burgos R, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - IV edición 
Barcelona: Elsevier, 2019; pp. 1-756
ISBN: 9788491133032
més informació

 

ALIMENTACIÓ I NUTRICIÓ A CATALUNYA: INDUSTRIALS, PRODUCTORS I CIENTÍFICS
Edició a cura de Jordi Salas-Salvadó, Montserrat Barbany i Abel Mariné
Data d'edició: 2019
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Associació Catalana de Ciències de l'Alimentació
Institut d'Estudis Catalans. Centre Català de la Nutrició
ISBN: 978-84-9965-459-1
Editorial: IEC
més informació

Coordinadora: Babio N.
Autores: Besora Moreno MDS, Lladó Bellete N, Salas-Salvadó J, Babio N.
CELIACBASE: TABLA DE COMPOSICIÓN DE PRODUCTOS SIN GLUTEN.
Tarragona: Publicacions URV 2018; pp. 1-151.
ISBN: 978-84-8428-722-7.
Descarrega el llibre

Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, Burgos R, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - III edición 
Barcelona: Elsevier, 2014; pp. 1-680
ISBN: 978-84-458-2377-4
Salas-Salvadó J.
EFECTES SOBRE LA SALUT D'UN CONCENTRAT DE NUTRIENTS ENCAPSULAT D'UNA MANERA NATURAL I CONSUMIT PER L'HOME DES DE TEMPS ANCESTRALS
Discurs de recepció de Jordi Salas-Salvadó com a membre numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans llegit el dia 10/02/2014.
Edita: Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans; 2014; pp. 1-25.
ISBN: 978-84-9965-203-0
Depósito Legal: B. 1979-2014
Salas-Salvadó J, Babio N, Amigó P, Basulto J, Guillén N, Márquez F, Megias I, Munné C, Olmos M, eds. 
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA - MANUAL DE PRÁCTICAS
Tarrragona: Publicacions URV
A+C (UTE Arola Editors / Cossetània Edicions 2010; pp. 1-310. 
ISBN: 978-84-8424-135-5
Depósito Legal: 289-2010
Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, Burgos R, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - II edición
Barcelona: Elsevier, 2008; pp. 1-677
ISBN: 978-84-458-1843-5
Salas-Salvadó J, García-Lorda P, Sánchez Ripollés JM, eds. 
LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA
Barcelona: Glosa Editores, 2005; pp. 1-471
ISBN: 84-7429-257-3; 978-84-7429-257-2
Salas-Salvadó J, Ros Rahola E, Sabaté Casellas J, eds. 
FRUTOS SECOS, SALUD Y CULTURAS MEDITERRÁNEAS
Barcelona: Glosa Editores, 2005; pp. 1-337
ISBN: 84-7429-253-0
García-Lorda P, Salas-Salvadó J, Foz M, eds.  
ESTAT NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓ DE GENT GRAN A CATALUNYA
Barcelona: Institut d'Estudis Catalans (Secció de Ciències Biològiques)
Centre Català de la Nutrició de l'IEC / Xarxa Temàtica en Nutrició, 2002; pp. 1-40
ISBN: 84-7283-627-4
Salas-Salvadó J, Bonada A, Trallero R, Saló E, eds. 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA CLÍNICA - I edición
Barcelona: Masson, 2000; pp. 1-610
ISBN: 84-458-1017-0