Universitat Rovira i Virgili

Abstracts

  • Consulteu PubMed, el web amb més de 27 milions de citacions sobre literatura biomèdica del Medline, revistes científiques i llibres online.

Per consultar els abstracts i proceedings derivats de les comunicacions a congressos, escolliu l'any: